ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมรับบริจาคเงิน เพื่อกองทุนโปลิโอพลัส Be The Inspiration (View:2235)

วันที่โพส 30/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อ​วัน​พฤหัส​บดี​ ที่​ 6 กันยายน​ 2561 นายก​กมล​ ผ่องใส​ และ​สมาชิก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ โดย​ค่ำคืน​นี้​ท่านนายกก่อตั้ง​ รศ.ดร.คณิา​ นิจจรัลกุล​ โรตารี​แอนน์​อดีต​ผู้ว่า​การภาค​ ภากร​ นิจจรัลกุล​ ได้มาเป็น​กำลัง​ใจให้แก่สมาชิก​ทุกท่าน​ในการจัดกิจกรรม​รณรงค์​โรคโปลิโอ​ เพื่อขอรับ​เงินบริจาค​เข้ากองทุน​โปลิโอ​พลัส​ ภาค​ 3330​ โรตารี​สากล​ ปี​บริหาร​ 2561-2562 สร้างขวัญ​และ​กำลังใจ​ที่ดีให้​แก่มวลสมาชิกอีกทั้งยังร่วมสร้าง​แรง​บันดาลใจ​ให้กับผู้เที่ยว​ชม​งาน​มหกรรม​ศิลป​วัฒนธรรม​ ครั้ง​ที่​ ๒๖​ เป็น​อย่างยิ่ง

ด้วย​ไมตรีจิต​แห่ง​โรตารี
ร่วม​สร้าง​แรง​บันดาลใจ
ปี​บริหาร​ 2561-2562