ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในความอุปถัมภของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ เข้าร่วมอบรม คณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ และโรตาแรคท์ ปีบริหาร 2558-2559 พื้นที่ 15-30 ภาค 3330 โรตารีสากล ณโร (View:3615)

วันที่โพส 27/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ปีบริหาร 2558-2559 พื้นที่ 15-30 ภาค 3330 โรตารีสากล ณโรงแรมโกลเด้นซิตีราชบุรี เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558