ข่าวประชาสัมพันธ์


พาน้องเที่ยว(พานักเรียนบ้านเนินพยอมมาทัศนศึกษา จ.เพขรบุรี) (View:2300)

วันที่โพส 11/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


กิจกรรมพาน้องเที่ยว

พาเด็กนักเรียน โรงเรียนเนินพยอม หัวหิน ทัศนศึกษา เขาวัง วังบ้านปืน

ในวันที่3กรกฏาคม 2561

ร่วมกับ สโมสรโรตารีหัวหิน

จำนวนเด็กนักเรียน20คน