ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบโครงการGlobal Grant ยูนิตทันตกรรม (View:2348)

วันที่โพส 08/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 1-6 กันยายน 2561 โรตารี 3 สโมสรในจังหวัดกระบี่ซึ่งได้แก่ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ กระบี่ และอ่าวลึก นำโดย นายกณัฐริกา นุรักษ์ / นายกนิรันดร์ เดชธราดล / นายกวิโรจน์ ทองเคร็ง / อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / ผชภ.สรวีร์ ลีลากานต์ / นายกผ่านพ้น /ประธานโครงการ อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์ /นายกก่อตั้ง และมวลมิตรสมาชิกได้ร่วมกันต้อนรับ สโมสรคู่มิตรอิวซาน จายูโร่ จากภาค 3690 ประเทศเกาหลี ซึ่งนำโดยนายก Kang Hong Sok /นยก.Park Myeong Soo และมวลสมาชิกรวม 9 ท่าน มาร่วมทำพิธีส่งมอบโครงการยูนิตทันตกรรม เครื่องขูดหินปูน และเครื่องฉายแสงLED มูลค่าโครงการ 1,417,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) 2 แห่ง ได้แก่ รพสต.ศาลาด่าน และ รพสต.แหลมสัก พร้อมกันนี้สโมสรคู่มิตรอิวซาน จายูโร่ เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบต่อโครงการยูนิตทันตกรรมที่ประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดีตามที่กำหนดไว้ จึงได้ร่วมลงนาม(MOU) โครงการใหม่อีก 2 โครงการ คือ โครงการสร้างส้วมให้กับโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ มูลค่าโครงการ 270,000 บาท และโครงการ ตู้อบเด็กให้กับโรงพยาบาลกระบี่ มูลค่าโครงการ 1,749,000 บาท (53,000 usd.)โดยมี อน.พัชรา พูลโภคผลเป็นประธานโครงการ