ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดโครงการบวชนาคหมู่ 10รูป (View:2029)

วันที่โพส 06/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


อุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้าย ราชสมภพ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี ร่วมกับ อปพร.ราชบุรี สมาคมสตรีกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อีกทั้ง ประชาชนที่อยู่ในบริเวณบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดอุปสมบทหมู่ 10 รูป เพื่อถวายเป็นราชกุศล รัชกาลที่ 10