ข่าวประชาสัมพันธ์


ye น้องมาตา เข้าเรียนที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี (View:2955)

วันที่โพส 06/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่าน อน นิตยา จันทร์อินทร์ อน ผ่องใส พันธุรัตน์ ประธานฝ่านชนรุ่นใหม่ และ รทร บุษบง ทัพวงษ์ พา ye น้องมาตา เข้าเรียนที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี เธอมีชื่อเล่นเป็นภาษาไทยว่า แม่การะเกด