ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน สวดอภิธรรม สุภาพบุรุษ อน.อรญา วงษ์ไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ วัดไชยชุมพชนะสงคราม (View:2445)

วันที่โพส 31/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน สวดอภิธรรม สุภาพบุรุษ อน.อรญา วงษ์ไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ วัดไชยชุมพชนะสงคราม