ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรInteract โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลปี2561-2562 (View:1483)

วันที่โพส 25/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ ร่วมกับสโมสรโรตารีกระบี่ ร่วมงานสถาปนาสโมสรอินเทอร์แร็ค โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นำโดยท่านนายกณัฐริกา นุรักษ์ / นายกนิรันดร์ เดชธราดล และอผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ / นยก.โอวาท อุกฤษณ์ /อน./มวลมิตรโรแทเรียน มาร่วมเป็นเกียรติ

สโมสรอินเทอร์แร็คโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลนำโดย นย.นริศรา จงจิตร และคณะ มีอาจารย์ สุภาภรณ์ ศรีจันทร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร สมาชิกทั้งหมด 68 คน ก่อตั้งโดยสโมสรโรตารีกระบี่ เดือนตุลาคม พศ.2539 มีสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ร่วมอุปถัมภ์ ทั้งสองสโมสรร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับสโมสรอินเทอร์แร็คทุกปีๆละ 5,000 บาท พร้อมนำสมาชิกอินเทอร์แร็คไปร่วมทำกิจกรรม เก็บขยะหลังวันลอยกระทง/ หาทุนโปลิโอ /ประชาสัมพันธ์เรื่องราวโรตารี /สนับสนุนไปเข้าค่ายผู้นำเยาวชน Ryla /โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเก็บข้าวไร่ตามศาสตร์พระราชา เป็นต้น008