ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมพิธีวันแม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และมอบรางวัล การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ แม่ของฉัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี (View:2549)

วันที่โพส 10/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์นำโดยนายกรสวรรณ รสวรรณ จงไมตรีพร ร่วมพิธีวันแม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และมอบรางวัล การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ แม่ของฉัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2561