ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมงานมูลนิธิ ภาพลักษณ์ และผู้ฝีกอบรม (View:2042)

วันที่โพส 09/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นพ.ดนัย อดุลยศักดิ์ ประธานกรรมการฝ่ายมูลนิธิโรตารี ได้เข้าประชุมอบรมตามวัตถุประสงค์ของภาค3330 เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมายที่ผวภ.ได้กำหนดไว้เพื่อรับทราบข้อมูลในเชิงลึกของการบริจาคและนำเงินมาดำเนินงานด้านกิจกรรมของสโมสร