ข่าวประชาสัมพันธ์


การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 (View:2506)

วันที่โพส 08/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย นายกณัฐริกา นุรักษ์ และสมาชิก รวม 6 ท่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค/การสัมมนาภาพลักษณ์/การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม