ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมอบรมโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ (View:1603)

วันที่โพส 17/07/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ส่งนักเรียนประชุมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลและสโมสรอินเทอร์แรคท์รร.หัวหิน ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหัวหินวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ รร.โกลเด้นท์ซิตี้ จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในตำแหน่งต่างๆและมีความพร้อมที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ในสโมสรของตนและร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆกับสโมสรโรตารีและชาวชุมชนต่อไป