ข่าวประชาสัมพันธ์


ฝ่ายมูลนิธิโรตารี (View:1642)

วันที่โพส 01/04/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพุธที่17มกราคม2561ผู้ว่าการภาคมาเยี่ยมสร.สุพรรณอย่างเป็นท่างการ และสมาชิกได้มอบเงินเข้ามูนนิธิโรตารี 1,000/100/และ26เหร๊ยญครบทุกท่าน