ข่าวประชาสัมพันธ์


เพิ่มสมาชิกใหม่ (View:2468)

วันที่โพส 01/04/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพูธที่17มกราคม2561 ผู้ว่าการภาค มาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ ท่านได้ให้คําแนะนําที่ดีมีประโยชน์และได้ทําพิธีประดับเหรียญสมาชิกใหม่1ท่าน คือรทร.  เดชา รักกิจการพูล แลสมาชิกกิติมาศักดิ์2ท่าน 1ผู้อํานวยการสถาบันขงจื่อ อ.ฮวงโฮและอ.ศนิชา คุ้นประเสริฐวงค์