ข่าวประชาสัมพันธ์


การตรวจเยี่ยมโครงการ Global Grant โดยคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330 (View:2468)

วันที่โพส 14/03/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. อน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานคณะกรรมการฯ อน.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ที่ปรึกษาประธานฯ อน.สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานคณะอนุกรรมการดูแลกองทุน ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ Global Grant
ของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ซึ่งได้รับการอนุมัติงบเมื่อปีบริหาร 2560-2561 และได้ส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมอบเครื่องมือให้แก่แผนกฉุกเฉิน เและเครื่องมือสำหรับการผลิตขาเทียม ให้แก่แผนกกายอุปกรณ์ รพ.ศูนย์ราชบุรี ซึ่งมี นย.กัญญลักษณ์ สุกใส อน.สมภพ ชุติชัยศักดา ประธานโครงการฯ อน.วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ นายกปีบริหาร 2560-2561 พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ