ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านนายก รับเลือกรสวรรณ จงไมตรีพร รับปริญญา ดุษฎีมหาบัณฑิต (View:2341)

วันที่โพส 07/03/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก รับเลือกรสวรรณ จงไมตรีพร
แห่ง สโมสรโรตารี่มณีกาญจน์ รับปริญญา ดุษฎีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏกาญจนบุรี