ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 (View:2615)

วันที่โพส 24/01/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


จัดขึ้น ณ บ้าน ท่าน รทร.พิมพ์วิมล วันที่ 23 มกราคม 2561 โดยเจ้าภาพคือกลุ่มที่ 1 มีดังนี้
1. ผชภ.ปราณปิยา
2.อน.ศิริพรรณ
3.อน.พรรณเพ็ญ
4.อน.ฐิตินาถ
5.รทร.พัชรี
6.รทร.พิมพ์วิมล
7.รทร.นวลเพ็ญ
8.นยล.รสวรรณ
9.รทร.ธัญลักษณ์
10.รทร.วิจิตตรา