ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ 10 สโมสรร่วมใจ เสริมสร้างสมาชิกภาพแข็งแกร่ง ปีบริหาร 2557-2558 (View:4330)

วันที่โพส 15/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


จัดกิจกรรมโปรแกรมอบรมสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ในโครงการอบรม “ 10 สโมสรร่วมใจ เสริมสร้างสมาชิกภาพแข็งแกร่ง “ โดยร่วมกับสโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 10 สโมสร จัดอบรมเพิ่มความรู้และหน้าที่ของสมาชิกเกี่ยวกับโรตารี  เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2557  โรงแรมคัลเลอร์ลีฟวิ่ง  เทพารักษ์  จ.สมุทรปราการ