ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมสัมมนาสมาชิกภาพ รร.ป่าตองรีสอร์ท จ. ภูเก็ต ปีบริหาร 2557-2558 (View:4572)

วันที่โพส 15/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่  15-17  สิงหาคม 2557  สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนาสมาชิกภาพ และ ผู้อบรมสโมสร (Club Trainer)   ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท  จ. ภูเก็ต  โดยสโมสรได้ร่วมการอบสัมมนาสมาชิกภาพและ ผู้อบรมสโมสร (Club Trainer)   2 ท่าน คือ    อน.นิพล  เหลืองสกุลพานิช  ประธานโครงการสมาชิกภาพ  และ อน.ประทีป   เรือนทอง  ประธาน Club Trainer