ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตารีร่วมใจ ขจัดภัยโปลิโอ (View:1706)

วันที่โพส 08/12/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี, สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สโมสรในความอุปถัมป์สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์โรตารีร่วมใจ ขจัดภัยโปลิโอ และรณรงค์รับบริจาคกองทุนโปลิโอพลัส เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2560 ณ ศาลาขุนแผน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

1. รณรงค์ขจัดภัยโปลิโอ

2. ร่วมรับบริจาค จากบุคคลทั่วไป

3. ให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็ก