ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี (View:2358)

วันที่โพส 08/12/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี 9 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลกลับใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี