ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทองเดินทางไปอบรมนายกรับเลือกปีบริหาร2561-2562 (View:2539)

วันที่โพส 29/11/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อ 25 พ.ย.2560 สร.อู่ทอง ได้เดินทางไปอบรม นายกรับเลือก ปีบริหาร2561-2562 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านนายกรับเลือกวิลาวรรณ์ แก้วนวม และท่านเลขาสุบงกช ธงทองทิพย์