ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมระหว่างเมือง จ.กระบี่ (View:2772)

วันที่โพส 16/11/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สมาชิกสโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ร่วมบริจาคให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล โดย นยก.ประจวบ ไมพานิช บริจาคครบ 2,000 เหรียญยูเอสดอลล่าร์ และ นยล.วิภา ตันติธรรมวงศ์ บริจาคครบ 1,000 เหรียญยูเอสดอลล่าร์ 
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล นายแพทย์พีระ ฟาร์มไพบูลย์ มอบเหรียญ พอลแฮรีสเฟลโลว์ เป็นที่ระลึกขอบคุณในนาม มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลในการประชุมระหว่างเมืองที่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560