ข่าวประชาสัมพันธ์


เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ (View:1669)

วันที่โพส 19/10/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ัวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี สมาคมสตรีตำบลกรับใหญ่ อ.ส.ม.หนองกลางด่าน เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ม. 2 ต.กรับใหญ่โดยวันนี้ สุภาพบุรุษ กู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ(นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) ร่วมออกเยี่ยม และเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเรา ที่ร้านท่านเลขาณัฐพัฒน์ จิตธรรมพงศ์ จนพวกเรามีแรงลุยเยี่ยม ได้จำนวนมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนี้ 1.นายประทีป นาคขะโหนง อายุ 43 ปี 2.นางเตือง โสภา อายุ 64 ปี 3.นายเกิด โสภา อายุ 75 ปี 4.นางถ้ำ พุฒติ อายุ 84 ปี 5.นายประดิษย์ สุวรรณประเสริฐ อายุ 74 ปี 6.นางบุญหลวง สีพรม อายุ 85 ปี 7.นางนันทา ไทยสุชาติ อายุ 94 ปี 8.นายรุ่ง โสดาดี อายุ 46 ปี 9.น.ส.ผัด บุตรดา อายุ 73 ปี 10.นางสำเนียง โสภา อายุ 63 ปี 11.นายเตี้ย โสภา อายุ 81 ปี 12.นายบุญเรือน บุญช่วย อายุ 58 ปี 13.นายอานนท์ แก่นน้อย อายุ 22 ปี 14.นางวัน ขอนแก่น อายุ 88 ปี 15.นางสี วงค์วาล อายุ 86 ปี 16.นายรังสรรค์ พุกคุ่ย อายุ 36 ปี 17.นายบุญส่ง หาญกล้า อายุ 57 ปี 18.นางศรีนวน บุญเชิด อายุ 80 ปี 19.นางบุญมี เซี่ยงหลิ่ม อายุ 83 ปี 20.นายชาญ ไทยประสงค์ อายุ 55 ปี (อยากได้ที่นอนน้ำ+แพมเพิส) 21.น.ส.แป้ง เงาฉาย อายุ 84 ปี 22.น.ส.จำเนียน อินทร์หอม อายุ 69 ปี 23.นายบุญช่วย นาคโหนง อายุ 78 ปี 24.นางสิน น้อยกำเนิด อายุ 74 ปี 25.นายจิ๋ว บัวน้อย อายุ 94 ปี 26.นางทองฝอย เงาฉาย อายุ 67 ปี 27.นายเที่ยง รูปสม อายุ 93 ปี 28.นางกานดา ชะตารุ่ง อายุ 75 ปี 29.นางส่อน นาคโหนง อายุ 78 ปี