ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งรายการรับบริจาคเข้ากองทุนสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ประจำเดือนตุลาคม 2017 (View:2069)

วันที่โพส 13/10/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รทร. จินดาวรรณ พรหมศิริพัฒน์ และคณะ สมทบเข้ากองทุนโปลิโอพลัส(POLIO PLUS)  จำนวน  4,000  บาท

2. นย. นิตยา  จันทร์อินทร์  สมทบเข้ากองทุนโปลิโอพลัส(POLIO PLUS)  จำนวน  2,000  บาท

3. รทร. บุษบง ทัพวงษ์  ประสงค์สมทบเข้ากองทุน พอล พี แฮร์ริส (Paul P. Harris) จำนวน  1,000  ดอลลาร์สหรัฐฯ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

รทร. จินดาวรรณ พรหมศิริพัฒน์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี