ข่าวประชาสัมพันธ์


รนณรงค์โปลิโอให้สิ้นไป (View:2291)

วันที่โพส 12/10/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 10 ต ค 2560 สโมสรโรตารีปรระชุมประจำสับปดาห์ และหารือช่วยเหลือสนับสนุนให้โปลิโอสิ้นไปจากประเทศไทย โดยจัดหารายได้สนับสนุน