ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค 15-17 สิงหาคม 2557 (View:3712)

วันที่โพส 10/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค เมื่อวันที่ 15-17 ิสิงหาคม 2557 ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จ.ภูเก็ต