ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

" โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี " จำนวน 20 ท่าน ปีบริหาร 2557-2558 (View:2009)

วันที่โพส 09/07/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ปี บริหาร 2557-2558  สนับสนุนให้สมาชิกบริจาคในโครงการ " โรแทเรียนทุกคน บริจากคทุกปี " EREY  100 เหรียญ

จำนวน 20 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,200 เหรียญ