ข่าวประชาสัมพันธ์


" โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี " จำนวน 20 ท่าน ปีบริหาร 2557-2558 (View:3973)

วันที่โพส 09/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ปี บริหาร 2557-2558  สนับสนุนให้สมาชิกบริจาคในโครงการ " โรแทเรียนทุกคน บริจากคทุกปี " EREY  100 เหรียญ

จำนวน 20 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,200 เหรียญ