ข่าวประชาสัมพันธ์


ทำบุญเปิดร้านใหม่ (View:2176)

วันที่โพส 21/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


โรแทเรียนและโรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีราชบุรีทำงานทำบุญเปิดร้าน Suki House  ของ นยล.ชาญณรงค์  สุขจันทร์  นายกรับเลือกของสโมสรโรตารีราชบุรี  เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2560  ณ  ร้าน Suki  House  ราชบุรี