ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์... ประกาศผลรางวัลการประกวดเรียงความ "การให้... ได้อะไรมากกว่าที่คิด" ชิงทุนการศึกษากว่า 30 รางวัล !! (View:2516)

วันที่โพส 17/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดกิจกรรม "โรตารีปันน้ำใจ ให้เป็นทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี" จำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 รางวัล ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีท่านผชภ.ปรานปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 27 เป็นประธานในพิธี

จากการจัดกิจกรรม จะคัดเลือกจากการจัดการประกวดเรียงความ "การให้ได้อะไรมากกว่าที่คิด" โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ น.ส. เจนจิรา จิตต์หาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส. กษริน ยอดทอง ร.ร.เทพมงคลรังษี,  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส. ดาราวลี จงธนเลิศพร วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ เหมือนคติพจน์ของสโมสรโรตารีสากลที่ว่า "บริการผู้อื่นเหนือตนเอง" 

ด้วยไมตรีจิต

อน. ผ่องใส พันธุรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริการชนรุ่นใหม่