ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งท้ายชุดเก่า ต้อนรับชุดใหม่ !! มณีกาญจน์รวมใจ ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ !! (View:2528)

วันที่โพส 09/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เข้าร่วม "พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี" 2 สโมสรในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน อน.จักรชัย  วิสุทธากุล ประธานคณะกรรมการ อินเทอร์แรคท์ภาค 3330 ปีบริหาร 2560 - 2561 มาเป็นประธาน พร้อมด้วยผชภ.ปราณปรียา อมรชัยยาพิทักษ์ ผู้ช่วยว่าการภาคพื้นที่ 27, มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีพื้นที่ 27 และมวลมิตรสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรในอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่นปัญญาธโร ชั้น 2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อีกทั้งท่าน อน.วีระ  หริจันทนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการ โรทาแรคท์ภาค 3330 ปีบริหาร 2560 - 2561 ที่แม้จะติดภารกิจก็ตาม แต่ท่านยังได้ส่งสารแสดงความยินดีมาให้กับนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีด้วยเช่นกัน ทางสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ก็ต้องขอชื่นชมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ปีบริหาร 2559 - 2560 และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ปีบริหาร 2560 - 2561 ด้วยค่ะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน. ผ่องใส พันธุรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริการชนรุ่นใหม่