ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.มณีกาญจน์เข้าร่วมอบรม "การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการสัมมนาผู้ฝึกอบรมสโมสร" (View:2202)

วันที่โพส 06/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ นำโดย นย.นิตยา จันทร์อินทร์ นายกสโมสร, ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี, ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม "การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการสัมมนาผู้ฝึกอบรมสโมสร" (District Rotary Foundation Seminar, District Public Image Seminar and Club Trainer Seminar ) เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

รทร. จินดาวรรณ พรหมศิริพัฒน์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี