ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 (View:2721)

วันที่โพส 05/08/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


#สัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330
#สัมมนาผู้อบรมสโมสรภาค3330
#สัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะภาค3330
#Polio Remains Rotary's #1Priority
Comprehensive Fundraising 
Target : $315-Million
นำโดยนายกสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่
ปีบริหาร 2560- 2561 นางแอนนา วสุนธรา
และอดีตนายก ประพิณศรี กิจค้า
และนายกก่อตั้ง  เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้าทราวดีแกรนด์ จังหวัดนครปฐม