ข่าวประชาสัมพันธ์


สร ปราณบุรี นำโดย นย อารมย์ ม่วงงาม เปิดประชุมหารือ เพื่อทำกิจกรรมตามเป้าหมายภาคบริจาค 100% (View:2495)

วันที่โพส 06/07/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


4 กรกฎาคม  2560   18.00  น

นย อารมย์  ม่วงงาม พร้อมคณะกรรมการฝ่าย หารือเพิ่มเติมรายการบริจาคเพื่อบรรลุเป้าหมายภาค ต่อไป