ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี (View:2377)

วันที่โพส 21/02/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


โครงการ District Grant: ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน อบรมผู้ปกครองบนเกาะพีพีและครูเครือข่ายถึงวิธีการอ่านเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน หลังอ่านอบรม วิทยากรได้ไปโรงเรียนบ้านแหลมตง ช่วยจัดห้องสมุด คัดเลือกหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนและเหมาะสมในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก