ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควนจงในโครงการ รักการอ่าน (View:2610)

วันที่โพส 29/11/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควนจงในโครงการ รักการอ่านเป็นโครงการDistrict Grant ที่ทำร่วมกับภาค 3330 โรตารีสากล

ณ โรงเรียนบ้านควนจง  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนแข่งขันการอ่านหนังสืออ่านหนังสือ  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

โดย นย.วลัยรัตน์ บุญญกาศ ได้กล่าวว่า การอ่านคือหัวใจของการเรียน ยิ่งอ่านมากๆ ก็ยิ่งสงสัย ยิ่งสงสัยก็ยิ่งค้นคว้า ยิ่งค้นคว้ายิ่งได้ความรู้ ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นที่มาของความสำเร็จในชีวิต