ข่าวประชาสัมพันธ์


เยียมแอนน์น เฉลา (View:2837)

วันที่โพส 23/11/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่21พย.2559 บ่า่ย2.00น.    นายกพร้อมสมาชิก โรแทเรียน โอตารีแอนน์ เข้าเยียมแอนน์เฉลา  อนุกูลวัฒนา  

ที่บ้านพัก หลังจากกับจากการรักษาอาการป่วยทีโรงพยาบาล