ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ได้มอบหนังสือใน โครงการรักการอ่าน (View:3443)

วันที่โพส 21/11/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ได้มอบหนังสือใน "โครงการรักการอ่าน" ให้แก่ โรงเรียนศุภลักษณ์ จ.สุพรรณบุรี
และจัดให้มีตัวอย่าง "การเล่านิทาน" เพื่อที่จะมีการแข่งขันการเล่านิทาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยนำหนังสือนิทาน จาก"โครงการรักการอ่าน" มาใช้ในการแข่งขัน