ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานตัวครับ เยาวชนรุ่นไหม่ (View:2598)

วันที่โพส 21/10/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตายค่ะารี่ปราณบุรี  ขออขอบคุณ รร รักษ์วิทยา  ที่นำนักเรียนเข้าอบรมผู้นำเยาวชน ไรล่า  ณ วัน ที่  13  -17  ตุลาคม  เราไปส่ง และรับกลับอย่างปลอดภัยทุกคน  ขอขอบคุณทุกฝ่เยาวชนเข้าอบรมไรล่า