ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ รทร.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา (View:3487)

วันที่โพส 28/09/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นย.เรืองรอง มั่นหมั่น สโมสรโรตารีปราณบุรี จัดพิธีสถาปนาสมรชิกใหม่ โดยประธานคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ อน.อุมาพร โกวิทย์ศิริกุล ทำหน้าที่ประธานในพิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ รทร.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา อายุ 34 ปี อาชีพผู้บริหารนครารีสอร์ท ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ.สโมสรโรตารีปราณบุรี แนะนำโดย อน.สันทัด ลูกชาย