ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบโครงการเครื่องกรองน้ำดื่ม โครงการGlobal grant # 1634219 (View:2640)

วันที่โพส 30/08/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ทำกิจกรรมส่งมอบโครงการเครื่องกรองน้ำดื่ม

ให้กับโรงเรียนวัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตามโครงการGlobal grant # 1634219

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรสีลม ในวันเดียวกันได้ส่งมอบห้องสมุด และหนังสือ