ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรใน3จังหวัดชายแดนใต้ (View:2408)

วันที่โพส 26/07/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรใน3จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 22 กรกฏาคม 2559ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารีนราธิวาส

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารีปัตตานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารียะลา (เช้า)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารีเบตง(เย็น)