ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง ได้ต้อนรับ สร.ธนบุรี ภาค3350 ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง (View:3050)

วันที่โพส 26/02/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


26 ก.พ.2559 สร.อู่ทอง ต้อนรับเพื่อนสมาชิกนายกรุ่น 111 สร.ธนบุรี ภาค3350 ได้นำสมาชิกมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง