ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง ได้รับรางวัลการบริหารการเงินดีเด่น ภาค 3330 (View:3269)

วันที่โพส 26/01/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีอู่ทอง ได้รับรางวัลบริหารการเงินดีเด่น ภาค 3330 ปีบริหาร 2558 - 2559 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559