ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกสโมสร และประธานฝ่ายสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมการประชุมระหว่างเมือง พี้นที่ 23-29 และงานราตรีเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล (View:3104)

วันที่โพส 24/01/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกสโมสร และประธานฝ่ายสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมการประชุมระหว่างเมือง พี้นที่ 23-29 และงานราตรีเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559