ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง ร่วมใจกับ สร.สองพี่น้อง ต้อนรับ ผวภ.มาเยี่ยม สร.สองพี่น้อง อย่างเป็นทางการ (View:3168)

วันที่โพส 22/01/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีอู่ทอง ร่วมใจเพื่อมิตรภาพต่างสโมสร ต้อนรับ ผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ เยี่ยมสโมสรโรตารีสองพี่น้อง อย่างเป็นทางการ เป็นสโมสรที่ 100  นำตะโก้ไปฝากด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี