ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ 19 ท่าน ได้ 2,500 เหรียญ (View:3924)

วันที่โพส 22/01/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


           รายชื่อผู้บริจาค เข้ามูลนิธิ

 

 1. นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์                                600 US
 2. รทร. ปรียากรณ์ เลิศนันท์วรา                                400US
 3. รทร. พูลจิตร์ สุคนธปฏิภาค                                   100US
 4. นยล. พิมพ์ปวีณ์ ชะแลวรรณ์                                  100 US
 5. นยล. อารุณี ขุนพิมล                                            100US
 6. นยล. สมทรง เกษตรจำรูญ                                    100US
 7. รทร. หอมจันทร์ ซาฮาต                                       100US
 8. รทร. วิภาพร สีตรกาญจน์                                     100US
 9. รทร. ประอรนุช สีตรกาญจน์                                  100US
 10. รทร. รุ่งฉัตร ง้วนจิดดา                                        100US
 11. รทร. สุกานดา วงค์ตั้งตน