ข่าวประชาสัมพันธ์


13 ม.ค.2559 สร.อู่ทอง ได้ร่วมประชุมกับ สร.สุพรรณบุรี ต้อนรับ ผวภ.ธีระนันท์ฯ (View:2386)

วันที่โพส 16/01/2016

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีอู่ทอง  ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี โดยท่าน นย.อดุลย์ แอนด์ ผาสุข วราเอกศิริ    สร.อู่ทอง และสมาชิกร่วมใจต้อนรับ ผวภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ  ซึ่งได้รับไมตรีจิตที่ดี  ขอขอบคุณท่านสมาชิก สร.สุพรรณบุรี มากๆ