ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการหยอดวัคซีนโปลิโอ (View:3660)

วันที่โพส 19/02/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีกาญจนวนิช - หาดใหญ่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูล จัดกิจกรรมโครงการหยอดวัคซีนโปลิโอ ณ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่  ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  พร้อมมอบของที่ระลึก กระเป๋าดินสอ นำโดย นยก.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์  พร้อใด้วยมวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่