ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.อู่ทอง สรรหานายกรับเลือก (View:2876)

วันที่โพส 16/12/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีอู่ทอง สรรหานายกรับเลือก 3 ท่าน

1.ท่าน อน.มังกร สดับธรรมารักษ์

2.ท่าน อน.สุบงกช ธงทองทิพย์

3.ท่าน อน.วิราวรรณ แก้วนวม